Ale Accelerate är ett kostnadsfritt program för dig som har eller vill utveckla en
företagsidé inom upplevelser, hållbarhet och/eller kreativitet. Ansök här

INRIKTNINGARNA

Ale Accelerate är ett kostnadsfritt program för dig som har eller vill utveckla en företagsidé inom upplevelser, hållbarhet och/eller kreativitet. Ansök här

INRIKTNINGARNA

Upplevelse

Besöksnäringen blir allt viktigare i Sverige. Kommuner med mycket inresande turister har högre sysselsättning, fler företag och en starkare daglighandel. Inriktningen Upplevelser vänder sig till dig som har eller vill utveckla en företagsidé inom turism & besöksnäring. Under programmet får du verktyg att utveckla en företagsidé antingen mot event och aktiviteter eller mot försäljning av närliggande produkter och tjänster, ex transporter och utrustning.

Kreativitet

 Allt fler har på senare år börjat intressera sig för kreatörens sätt att arbeta och lösa problem på. Siffror från SCB visar att den kreativa näringen är i stark tillväxt i Sverige. Inriktningen Kreativitet vänder sig till dig som har eller vill hitta en företagsidé inom områdena design, foto & film, musik, teater, dans och mycket mer. Under programmet får du lära dig att kombinera ditt konstnärliga skapande och uttryck med skarp affärsutveckling och entreprenörskapsmetodik.

Hållbarhet

Att framtiden företag ska vara hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv är ingenting vi längre hymlar åt. Inriktingen Hållbarhet vänder sig till dig som har eller vill utveckla en företagsidé med särskilt fokus på ekonomiskt, ekologiskt och/eller socialt hållbart företagande. Här får du möjlighet att arbeta med affärsmodeller som tar hänsyn till hållbarhetsperspektiven från start.