INFORMATION

 • Ansökningsperioden är öppen från 20 februari till 10 april 2017
 • Vi tar emot ansökningar från enskilda personer och team
 • Du/Ni ansöker med en ”färdig” idé eller en vilja om att utveckla en under programmets gång
 • Ansökan görs genom att besvara frågorna nedan
 • Vi rekommenderar att du/ni bifogar ytterligare material, som portfolio, CV m.m.
 • Vi läser alla ansökningar och meddelar de av er som går vidare till intervju
 • Både intervjuer och besked om antagning ges löpande
 • Blir du/ni antagen förväntas du/ni delta på vår näringslivsgala torsdagen den 27 april

ANSÖK

Ansök till Ale Accelerate. Det gör du genom att skriva ett personligt brev som du skickar till

accelerator@ale.se

 

Ansökan ska innehålla följande

 • Kontaktuppgifter – namn, mail och telefon
 • Vilken/vilka inriktningar som lockar och varför
 • Kort beskrivning av dig som person
 • Några meningar om din idé – om du har en